ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ


ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕ 20-24-28-ΔΙΣΚΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ