ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

Κατηγορία : Τεμαχιστές

Ο ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΚΛΑΔΙΩΝ  / ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΖΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΔΙΑ  ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΕΣ  ΜΟΔΕΛΟ 42 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ 1 ΣΤΑΘΕΡΟ
ΕΩΣ 10--12 ΕΚ ΠΑΧΟΣ